Sørumsand

Attraktivt ferdig regulert boligtomt på Sørumsand

Adresse:

Ing. Bøhns vei 5. Direkte adkomst til jernbanestasjon via undergang.

Gnr/bnr: 241/621

Tomt:

Tomten er på 6.000 kvm, hvorav 4.500 kvm er regulert til bolig.

Beliggenhet:

Kun 4 mil fra Oslo sentrum, 2 mil fra Lillestrøm og 3 mil fra Gardermoen, finner man denne attraktive, ferdig regulerte boligeiendommen i populært boligområde med direkte adkomst/gangavstand til jernbanestasjonen på Sørumsand.

Eiendommen ligger solrikt og barnevennlig til. Sørumsand har både barneskole, ungdomsskole og videregående skole.

Hyppige avganger og ca 30 min med tog til Oslo sentrum. Bane Nor bygger i disse dager ny stasjon med ny undergang på Sørumsand stasjon, dette for å gi en tryggere og mer tilgjengelig stasjon for alle brukergrupper.
Det er også gode bussforbindelser mellom andre tettsteder og Sørumsand. Veiforbindelsen fra Sørumsand til Oslo er hovedsakelig langs riksvei og europavei.

Sørumsand er i dag et tettsted med ca 5000 innbyggere og administrasjonssenter i Sørum Kommune i Akershus. Det ligger flott plassert ved Glomma Sørumsand vokste opp som stasjonsby på Kongsvingerbanen fra 1892 da Sørumsand ble grunnlagt.

8. juni 2017 vedtok Stortinget at kommunene Fet, Skedsmo og Sørum skal slås sammen til en kommune, og fra 01.01.2020 ble Sørum kommune en del av nye Lillestrøm kommune.

Skisseprosjekt:

Arkitektgruppen Drammen har bistått NE Sørumsand Utvikling med søknad om mindre endringer av gjeldende reguleringsplan. I den forbindelse er det blitt tegnet ut ett enkelt skisseprosjekt med tilhørende solstudier og arealberegninger. Se vedlegg.

 

Last ned mulighetsstudie