Gamle Riksvei 237

Gamle Riksvei 237, Nybruveien Næringspark

 

Adresse:

Gamle Riksvei 237. Gnr 242/bnr 108, Drammen

Tomt:

Eiendommen er en del av Nybruveien Næringspark, den er ferdig regulert med formål kombinert bebyggelse. Anlegg, herunder lager, forretning for areal og - plasskrevende varer, offentlig og -privat tjenesteyting, etc. Total tomtestørrelse på 11.230 kvm.

 

Beliggenhet:

Eiendommen er langs RV 283, inntil etablert handelsområdet. Kort avstand til E134, med ca 25 min til Kongsberg og 15 min kjøring til Drammen.

Det er meget god profileringsmulighet ut mot Riksveien.

 

Skisser fremtidig utvikling i vedlegg.