Fakta

Om NorgesEiendom

NorgesEiendom har fordelt sin eiendomsportefølje på følgende segmenter:


• INDUSTRI
• HANDEL & KONTOR
• TOMTEAREAL

Industriareal –  28.000 m2

Handel & kontor areal –  20.000 m2

Tomteareal med utviklingspotensiale –  139.000 m2

Vi er representert flere steder i landet. Tyngden av vår eiendomsmasse ligger på det sentrale Østlandet og i Harstad. Flere av våre eiendommer har store utviklingsprosjekter gående og frie tomteareal for utvikling.