Fakta

Om NorgesEiendom

NorgesEiendom har fordelt sin eiendomsportefølje på følgende segmenter:

 

• INDUSTRI
• HANDEL & KONTOR
• TOMTEAREAL

 

Industriareal –  62.000 m2
Leieinntekter industri-/utviklingseiendommer NOK 37 mill.

Handel & kontor areal –  30.000 m2
Leieinntekter egne næringseiendommer NOK 21 mill.

Tomteareal med utviklingspotensiale –  200.000 m2

Vi er representert flere steder i landet. Tyngden av vår eiendomsmasse ligger på det sentrale Østlandet og i Harstad. Flere av våre eiendommer har store utviklingsprosjekter gående og frie tomteareal for utvikling.