Sandefjord

Sandefjord, Pindsle

 

Fremtidig skisse

Adresse:

Gneisveien 13, Pindsle. Gnr. 152/Bnr. 35, 82 og 87

 

Tomt:

Eiendommen består av 3 gårds og bruksnummer. Samlet utgjør arealet 12.795 kvm.

 

Beliggenhet:

Eiendommen har god adkomst mot Gneisveien med god eksponering ut mot omgivelsene.

Kort avstand fra E18, Torp Lufthavn og Sandefjord by.

Sandefjord er et trafikalt knutepunkt i Vestfold og Oslofjordregionen, med sin beliggenhet til Oslofjorden og kort avstand fra E18. 

 

Fakta:

Dagens virksomhet er i all hovedsak lager og distrubisjon.

 

Se vedlegg skisser for fremtidig utvikling.