Sandefjord

Sandefjord, Pindsle

Nåtid

Fremtidig skisse

Adresse:

Gneisveien 13, Pindsle. Gnr. 152/Bnr. 35 og 87

 

Tomt:

Eiendommen består av 2 gårds og bruksnummer. 

 

Beliggenhet:

Eiendommen har god adkomst mot Gneisveien med god eksponering ut mot omgivelsene.

Kort avstand fra E18, Torp Lufthavn og Sandefjord by.

Sandefjord er et trafikalt knutepunkt i Vestfold og Oslofjordregionen, med sin beliggenhet til Oslofjorden og kort avstand fra E18. 

 

Fakta:

Eiendommen egner seg til handelsvirksomhet.

 

Se vedlegg skisser for fremtidig utvikling.