Aktuelt

Østlandsposten 02 10 2020

Utviklere må vente. Dispensasjon gitt i sommer falt bort. 


Fredag 02/10/20 Administrator

Eiendomsselskapet påklaget vedtak, og står igjen med ingenting.

Av Bjørn-tore Sandbrekkene

Planutvalget i Larvik kommune har tidligere gitt dispensasjon for renovering av 2.000 kvadratmeter av den 5.000 kvadratmeter store Bruhallen hos tidligere Alfred Andersen på Torstrand og etablering av kolonial i bygget. Eieren, Norgeseiendom AS, ønsker imidlertid å ta i bruke hele hallen.

Det var verken administrasjon eller politikere enige i.

– Det er naturligvis ønskelig med aktivitet på området, men det er viktig at det skjer gjennom en grundig og helhetlig prosess, sa Bedre Larviks Erik A. Sørensen under behandlingen av dispensasjonssøknaden under planutvalgets møte i forrige uke.

Var i tvil

Da saken var oppe i planutvalget i juni i år, var det skepsis til å gi tillatelser til bruksendring fra industri til forretningsformål for 2.000 kvadratmeter av den store hallen på Alfred-tomta, både fra politikerne og fra administrasjonen.

Rådmannen hadde i saken innstilt positivt på å gi dispensasjon, men la samtidig fram et alternativt forslag om å si nei, og plansjef Hege Eick uttrykte selv en viss skepsis til søknaden.

Det gjorde også Aps André Lysnes da han fikk ordet.

– Jeg synes dette er en vanskelig sak, og vil høre på diskusjonen før jeg bestemmer meg. Men jeg kunne ønsket meg en mer helhetlig plan før vi bestemmer oss. Er det dette vi vil for dette området? Jeg er veldig skeptisk, sa Lysnes under debatten.

Da saken kom opp til votering ble det imidlertid knappest mulig flertall for å si ja til dispensasjonen. Ap, Venstre og Rødt sa nei, men Høyre, Frp, BL og Sp sa ja.

Påklaget vedtaket

Norgeseiendom påklaget imidlertid, gjennom selskapet Torstrand Eiendom AS, vedtaket, og pekte blant annet på at det ikke er bærekraftig at det ikke gis dispensasjon for de resterende 3.000 kvadratmeterne av bygget.

– Vi kan ikke rehabilitere bare en liten del av bygget. Vi må ta hele samtidig og vi må få leiekontrakter i hele hallen for å få det til å gå i hop økonomisk, sa administrerende direktør i Norgeseiendom, Jon Kummen, til politikerne da de var på befaring i hallen sist uke.

Kummen sa også at selskapet ikke kan vente i flere år på en reguleringsplan for hele området til tidligere Alfred Andersen.

– Vi kan ikke bare etablere noe på en liten del av bygget. Det er alt eller intet, sa han.

Omfattende prosjekt

Kummen beskrev også hvor omfattende prosjektet med ombygging av hallen er, og at selskapet hadde store planer om utnyttelse av bygget, og han forsikret om at fasaden ville bli bevart.

– Her vil det være snakk om handel som skal betjene nærområdet. Det er uforståelig at vi kun skal få rehabilitere 2.000 kvadratmeter og ikke hele bygget, sa han.

– Kommer vi ikke i gang nå, vil det forfalle i årevis, la han til.

Ville gi tillatelse

I planutvalgets møte sist uke foreslo Frps Tor Kåre Hansen Odberg at utvalget burde gi dispensasjon for hele Bruhallen på 5.000 kvadratmeter, og han skrev i forslaget at «dette kan være det første steg i utvikling av denne store eiendommen på Torstrand. Tiltakshavers ønske er at Bruhallen skal fremstå som et spennende og oppgradert historisk bygg med leietakere som skaper nye arbeidsplasser og nytt liv ved den østlige innkjøring til Larvik by. Men da må formalia (dispensasjon) og det økonomiske gå hånd i hånd».

Under behandlingen sa Odberg at det ikke er bra at hallen bare står der.

– De må kunne gjøre en total renovering. Det første steg av oppgradering av hele området, sa han i møtet etter befaringen.

Mistet alt

Odbergs forslag falt mot hans egen stemme, mens et fellesforslag fra Arbeiderpartiet og Vestre om at man ikke skulle gi dispensasjon fra plankravet ble vedtatt med åtte stemmer.

– Dette betyr at heller ikke dispensasjonen som ble gitt i sommer gjelder lenger, bekrefter utvalgets leder, Marie Offenberg, overfor Østlands-Posten.

– Vi ønsker ikke at man skal ta en slik snarvei, men at det skal gjøres gjennom en reguleringsprosess. En reguleringsplan avklarer alle problematiske forhold for et prosjekt, som blant annet trafikkforhold, og det er det viktig at blir gjort også her. Det bør ikke gis dispensasjon før en regulering er gjort, sier hun.

Dermed har også muligheten for å utvikle 2.000 kvadratmeter av hallen falt bort i påvente av en reguleringsplan, for bygget eller for hele området. Avgjørelsen er nå imidlertid en ny førstegangs behandling, og avgjørelsen kan påklages.

 

 

Les artikkel her.