Larvik

Larvik

Adresse:

Storgata 145. Gnr/bnr 3001/ 5 og 73

 

Tomt:

Alfred Andersen tomten, totalt 110 mål.

Området er under regulering, forventes ferdigstilt innen Q4 2022. Bolig og næring. 

Eiendom bestående av eldre og nyrenoverte bygninger for kontor, næring og industri. Store tomtearealer sentralt i Larvik for utvikling/utbygging.

 

Beliggenhet:

Eiendommen har en god og sentral beliggenhet inntil RV 309 (Storgata).

Avstand til Larvik Havn er ca.1,5 km, til E-18 ca 5,5 km (via Elveveien) og Larvik togstasjon ca. 2 km

 

Fakta:

Industrieiendom med lang historie. Fra 1902 til 2016 har det vært industrivirksomhet på eiendommen med produksjon av alt fra hvalfangerutstyr og høyspentmaster til olje- og gassutstyr.

Se vedlagt presentasjon- En ny bydel i Larvik

 

Last ned presentasjon her