Larvik

Larvik

Nåtid

Fremtid

 

Adresse:

Storgata 145. Gnr/bnr 3001/ 5 og 73

 

Tomt:

Alfred Andersen tomten, totalt 110 mål. Transformasjon til ny bydel, stort potensiale.

Eiendom bestående av eldre og nyrenoverte bygninger for kontor, næring og industri. Store tomtearealer sentralt i Larvik for utvikling/utbygging.

 

Beliggenhet:

Eiendommen har en god og sentral beliggenhet inntil RV 309 (Storgata).

Avstand til Larvik Havn er ca.1,5 km, til E-18 ca 5,5 km (via Elveveien) og Larvik togstasjon ca. 2 km

 

Fakta:

Industrieiendom med lang historie. Fra 1902 til 2016 har det vært industrivirksomhet på eiendommen med produksjon av alt fra hvalfangerutstyr og høyspentmaster til olje- og gassutstyr.

Se vedlagt skisse for mulig transformasjon.

 

Last ned presentasjon her