Medarbeidere

Medarbeidere

Våre medarbeidere besitter betydelig kompetanse og erfaring innen eiendomsutvikling, drift og forvaltning.

Jon Kummen

CEO/Adm.dir

jon@norgeseiendom.no

+47 906 79 139

Iren Fjeld Johansen

Utleiekonsulent/kontoradm

iren@norgeseiendom.no

+47 905 078 00