Sørumsand Utvikling

Beskrivelse

Selskap: NE Sørumsand Utvikling 2 AS, org. 919506563

NE Sørumsand Utvikling 2 AS eier to ubebygde og uregulerte tomter på til sammen ca 20 mål. 

Sørumsand Utvikling