Gamle Riksvei 237, Krokstadelva

Type eiendom

Leietagere er blant annet, Selcotek Composites, Amp Isolering & Bakermester Klausen

Nøkkelinformasjon

Gamle Riksvei 237
BRA. 2960 m2

Beskrivelse

Selskap: Gamle Riksvei 237 AS, org: 941459153
Kombinerer handel, næring og industri, tomteareal utgjør 11 mål

Gamle Riksvei 237, Krokstadelva