Gamle Riksvei 237, Drammen

Type eiendom

Leietagere er blant annet, Selcotek Composites & Bakermester Klausen

Nøkkelinformasjon

Gamle Riksvei 237
BRA. 2856 m2

Beskrivelse

Selskap: Gamle Riksvei 237 AS, org: 941459153
Kombinerer handel, næring og industri, tomteareal utgjør 11 mål

Gamle Riksvei 237, Drammen