Havnegaten 2, Harstad

Type eiendom

Kombinasjonsbygg med næring, lager og utleiehybler. Næringsdelen i 1. og 2. etasje er utleid til Kultur i Troms (Fylkeskommunen). 3 og 4 etg leid ut til Consto Enrepenør AS. Lagerdelen er utleid til Vetrinærinstituttet og Kvedfjord Fabrikker.

Nøkkelinformasjon

  • NE Havnegata 2 AS, Orgnr.962318592
  • Havnegata 2, 9414 Harstad
  • Gnr.61 Bnr.326
  • Tomt: 1419 kvm
  • Regulert: Bolig/forr./kontor.
  • BTA: 2612 kvm

 

Beskrivelse

Selskap: NE Havnegaten 2 AS, org: 996968057

Havnegaten 2, Harstad